galbaragan@baraganse.ro | ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "BĂRĂGANUL DE SUD-EST"

Ghiduri ale Solicitantului

Ghiduri ale Solicitantului și anexele aferente pentru Măsurile din SDL

Ghiduri în variantă finală sesiunea 2023

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M2/6A) ÎNFIINȚARE ȘI DEZVOLTARE DE AFACERI NON-AGRICOLE PE TERITORIUL GAL

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M4/2B) SPRIJIN FORFETAR PENTRU INSTALARE DE TINERI FERMIERI

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M5/2A) ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST


Ghiduri în variantă finală sesiunea 2022

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M1/6B) STIMULAREA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M2/6A) ÎNFIINȚARE ȘI DEZVOLTARE DE AFACERI NON-AGRICOLE PE TERITORIUL GAL

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M3/6B) ÎNFIINȚAREA, MODERNIZAREA SAU REABILITAREA MONUMENTELOR DE CULT DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M4/2B) SPRIJIN FORFETAR PENTRU INSTALARE DE TINERI FERMIERI

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M5/2A) ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI AGRICOLE A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE DE PE TERITORIUL GAL BĂRĂGANUL DE SUD EST

DOCUMENTE VECHI


Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M4/2B) Sprijin forfetar pentru instalare de tineri fermieri

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii (M5/2A) Îmbunătățirea performanței agricole a exploatațiior agricole de pe teritoriul GAL – Bărăganul de Sud-Est


Ghiduri și anexe în variantă finală

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M6/6B – Varianta 2020-2021

Ghidul solicitantului M6/6B Minoritațile si integrarea lor in comunitatea locala 2020

Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_M6 vers 5

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate (8)

Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 (5)

_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)

_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect (3)

fisa de evaluare generala

Fisa de verificare a conformitatii

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M6/6B – Varianta 2019-2020

GS M6 Minoritațile si integrarea lor in comunitatea locala

Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_M6 vers 5

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate (8)

Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 (5)

_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)

_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect (3)

fisa de evaluare generala

Fisa de verificare a conformitatii 5)

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M1/6B – Variantă finală – 2020

GS M1.6B Stimularea dezvoltării teritoriului GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST

Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_M1 vers 21

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate (8)

Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 (5)

_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici (1)

_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect (3)

fisa de evaluare generala

Fisa de verificare a conformitatii 5)

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M5/2A – Variantă finală 2019

GHIDUL SOLCITANTULUI M5 2019

a1cerfinM5.2A.2019

Anexa 13 – Declaratie conditii artificiale (2)

Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020

fisa conformitate si metodologie M5 2019

fişa de verificare a eligibilităţii M5 2019

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M4/2B – Variantă finală 2019

GHIDUL SOLCITANTULUI M4 2019

a1cerfinM4.2B.2019

Anexa_2_Plan_de_Afaceri M4-2B

Anexa_3_Model_Contract_de_finantare

Anexa_4_Lista_UAT_din_zonele_montane

ANEXA_7_LEGISLATIE

ANEXA_9_OUG_nr.3_2015_aprobare_scheme_plati_2015_2020

ANEXA_10_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol_6.1

Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa_14_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ

ANEXA_16_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

Fisa de verificare a conformitatii M4

fisasimetodologiadeevaluaregenerala M4

Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie_2017

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M2/6A – Variantă finală 2019

ghidsolicM26A

anexa1cerfinM26A

anexa2.STUDIUdeFEZABI

anexa2.STUDIUdeFEZABILITATE.anexaB

anexa2.STUDIUdeFEZABILITATE.anexaC

anexa2.STUDIUdeFEZABILITATE.HG28

anexa2.STUDIUdeFEZABILITATE.HG907

anexa6.1.declaratiedeincadrare

anexa 6.2 declaratie privind respectarea regulii decumul (minimis)

anexa6.3.declaratiadeneincadrare

anexa 6.4 declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

anexa7.coduriCAENELIGIBILE

anexa12.instructiunideevitareconditiiartificiale.M3

eligibilitate si selectie

fisadeverificareaconformitatii.M2

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M1/6B – Variantă finală – octombrie 2018

GhidM1

nexa_1_Cerere_de_finantare__M1.6B

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5_Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)

Anexa 6_Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)

Anexa 7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 9_Fisa de verificare criterii de selectie

Anexa 10_Metologia de verificare a criteriilor de selectie

Anexa 11_Fisa evaluare generala A

Fisa_de_verificare_a_conformitatii_5

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M1/6B – Variantă finală – martie 2018

GhidM1.6B

Fisa de verificare a conformitatii

Fisa de evaluare generala

Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_M1

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

_____________________________________________________________

Ghidul Solicitantului + Anexe aferente Măsurii M3/6B – Variantă finală – septembrie 2017

Ghidul solicitantului M3

Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_M3_6B_BUN

Anexa 2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa 3_Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

Anexa 4_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 6_Fisa de verificare a conformitatii

Anexa 7_Fisa evaluare criterii de selectie

Anexa 8_Metologia de verificare a criteriilor de selectie

Anexa 9_Fisa evaluare generala