galbaragan@baraganse.ro | ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "BĂRĂGANUL DE SUD-EST"

POCU

Identificatori proiect

Cod proiect mysmis: 127379

Titlu proiect: Infiintarea de intreprinderi sociale in Baragan

Componentă 1 – Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de integrare pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si combaterea saraciei din Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, prin acordarea de sprijin pentru infiintarea, dezvoltarea si monitorizarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin implementarea de masuri privind cresterea gradului de integrare a persoanelor vulnerabile, masuri de combatere a saraciei si infiintarea de intreprinderi sociale pentru un numar de 210 persoane, in scopul infiintarii a 21 de noi intreprinderi sociale si a crearii de minim 105 de noi locuri de munca durabile si de calitate in regiunea Sud Muntenia. Prin toate aceste masuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a creste nivelul de ocupare si de a dezvolta mediul antreprenorial (prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca in regiunea Sud Muntenia) la 6 luni de la incetarea sprijinului.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1.  Cresterea numarului de persoane din regiunea Sud Muntenia care devin informate cu privire la programul de formare antreprenoriala, metodologia de selectie a grupului tinta si ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in proiect, prin dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare acordate publicului din cele 7 judete ale regiunii;
  2. . Dezvoltarea competentelor necesare pentru demararea unei activitati independente pentru 210 de persoane care doresc sa initieze o activitate independenta, prin participarea acestora in cadrul unui program de formare antreprenoriala;
  3. Sustinerea antreprenoriatului in cele 7 judete ale regiunii Sud Muntenia prin organizarea concursurilor judetene de selectie a planurilor de afaceri si prin selectarea a 21 de planuri de afaceri pentru a fi finantate din proiect in vederea infiintarii unor intreprinderi sociale;
  4. Perfectionarea cunostintelor si aptitudinilor antreprenoriale a celor 21 de antreprenori, prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate; 
  5. Incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu in regiunea Sud Muntenia, prin infiintarea si demararea functionarii a 21 de intreprinderi sociale in cele 7 judete;
  6. Cresterea nivelului de ocupare la nivelul regiunii prin crearea a minim 105 de noi locuri de munca pt pers. din grupurile vulnerabile in cadrul intreprinderilor sociale nou infiintate; 
  7. Exploatarea si sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfasurarea unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 21 de afaceri in perioada de sustenabilitate, cu scopul de a mentine cele 105 noi locuri de munca.