galbaragan@baraganse.ro | ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ "BĂRĂGANUL DE SUD-EST"

POCU

Identificatori proiect

Cod proiect mysmis: 127379

Titlu proiect: Infiintarea de intreprinderi sociale in Baragan

Componentă 1 – Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

In cadrul proiectului vor putea fi selectati membri ai grupului tinta din toate zonele urbane si rurale ale județelor din regiunea Sud-Muntenia: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de integrare pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si combaterea saraciei din Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, prin acordarea de sprijin pentru infiintarea, dezvoltarea si monitorizarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca. Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului si apelului prin implementarea de masuri privind cresterea gradului de integrare a persoanelor vulnerabile, masuri de combatere a saraciei si infiintarea de intreprinderi sociale pentru un numar de 210 persoane, in scopul infiintarii a 21 de noi intreprinderi sociale si a crearii de minim 105 de noi locuri de munca durabile si de calitate in regiunea Sud Muntenia. Prin toate aceste masuri, proiectul va produce un efect pozitiv pe termen lung si anume acela de a creste nivelul de ocupare si de a dezvolta mediul antreprenorial (prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca in regiunea Sud Muntenia) la 6 luni de la incetarea sprijinului.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1.  Cresterea numarului de persoane din regiunea Sud Muntenia care devin informate cu privire la programul de formare antreprenoriala, metodologia de selectie a grupului tinta si ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in proiect, prin dezvoltarea si implementarea unei campanii de informare si constientizare acordate publicului din cele 7 judete ale regiunii;
 2. . Dezvoltarea competentelor necesare pentru demararea unei activitati independente pentru 210 de persoane care doresc sa initieze o activitate independenta, prin participarea acestora in cadrul unui program de formare antreprenoriala;
 3. Sustinerea antreprenoriatului in cele 7 judete ale regiunii Sud Muntenia prin organizarea concursurilor judetene de selectie a planurilor de afaceri si prin selectarea a 21 de planuri de afaceri pentru a fi finantate din proiect in vederea infiintarii unor intreprinderi sociale;
 4. Perfectionarea cunostintelor si aptitudinilor antreprenoriale a celor 21 de antreprenori, prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate; 
 5. Incurajarea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu in regiunea Sud Muntenia, prin infiintarea si demararea functionarii a 21 de intreprinderi sociale in cele 7 judete;
 6. Cresterea nivelului de ocupare la nivelul regiunii prin crearea a minim 105 de noi locuri de munca pt pers. din grupurile vulnerabile in cadrul intreprinderilor sociale nou infiintate; 
 7. Exploatarea si sustenabilitatea ideilor de afaceri prin desfasurarea unui program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii celor 21 de afaceri in perioada de sustenabilitate, cu scopul de a mentine cele 105 noi locuri de munca.

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator     

Valoare țintă

Entități de economie socială care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului, din care:


– Din zona rurală

21

Entități de economie socială înființate urmare a sprijinului primit, din care: – Din zona rurală

21

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator     

Valoare țintă

Entități de economie socială sprijinite, din care:

– Din zona rurală

21

Rezultate așteptate

 • 30 conferinte/workshop-uri/seminarii organizate;
 • 600 persoane participante in cadrul celor 30 conferinte/workshop-uri/seminarii organizate;
 • 210 de persoane apartinand grupului tinta selectate in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala;
 • 21 de intreprinderi sociale infiintate si functionale;
 • minim 105 de persoane angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate in cadrul proiectului;

Infiintarea de intreprinderi sociale in Baragan

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Beneficiar: VERIFIERLD SRL

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


RECRUTARE GRUP TINTA

Verifield SRL in parteneriat cu primaria Stefan cel Mare Calarasi, primaria Dragos Voda Calarasi si asociatia Grupul de Actiune Locala baraganul de Sud-Est organizeaza cursuri gratuite de COMPETENTE ANTREPRENORIALE si ANTREPRENORIAT IN ECONOMIA SOCIALA pentru persoanele interesate.

Descrierea grupului tinta :

 1. Persoane intre 18-25 ani active (student/angajati)
 2. Personae intcu vârsta mai mare de 25 ani active sau inactive

Conditie generala de participare- studii minime – diploma de bacalaureat

Cursurile se vor tine online pe platforma zoom.

In urma cursurilor, persoanele vor invata sa creeze un plan de afaceri iar ulterior se va organiza un concurs la care fiecare absolvent al cursurilor isi va putea inscrie planul de afaceri iar cele mai bune 20 planuri de afaceri vor fi finantate din fonduri europene nerambursabile- fapt ce va fi mentionat si detaliat in timpul cursului.

Cursurile sunt acreditate iar fiecare absolvent va primi diploma .

Documente necesare înscriere la curs:

 1. copie CI
 2. copie Certificat de nastere
 3. copie act studii
 4. adeverință de student / angajat dacă este cazul
 5. certificat de căsătorie – dacă este cazul

Mai multe informatii la:

Email : contact@verifield.ro

Manea Rudolf

0737444714

Pagina web: https://verifield.sharepoint.com/