JM Language School - шаблон joomla Новости

Contact

Str. Scolii nr. 32A, com. Stefan cel Mare, jud. Calarasi

E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Presedinte - Nicolae Pandea

Echipa de implementare:

 • Vlad Andrei Mandrutescu- 0744 667492
 • Alexandru Mitulescu        - 0744 539132
 • Rudolf Cornel Manea      - 0737 444714

   autor

205962
Azi
Ieri
Saptamana aceasta
16
371
748

Descrierea abordării LEADER

Ce este abordarea LEADER?

LEADER reprezintă o abordare care oferă noi perspective şi oportunităţi de dezvoltare rurală, având la bază identificarea nevoilor locale, determinate în urma unor studii şi a unor procese de consultare şi animare teritoriului rural vizat.Pornind de la ideea că fiecare comunitate rurală se confruntă cu probleme şi nevoi specifice, prin programul LEADER se vor proiecta și implementa strategii de dezvoltare locală (SDL), menite să conducă la soluţionarea acestora şi să genereze evoluția economică, socială și culturală a teritoriului vizat, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale comunităților locale.

Premisa abordării LEADER este aceea că dezvoltarea locală a teritoriilor rurale este mai eficientă atunci când este proiectată de către actorii locali, cu sprijinul administrațiilor publice locale, a societăţii civile, precum și a unor specialiști în implementarea proiectelor.

Care sunt caracteristicile LEADER?

Ca şi set de caracteristici care generează valoarea adăugată a teritoriilor rurale, abordarea LEADER este:

 • Teritorială, în sensul planificării şi desfăşurării unor activităţi integrate, cu utilizarea eficientă a resurselor locale, corelate cu atât cu identitatea locală şi valorile comune, cât şi cu necesitățile specifice aferente fiecărui teritoriu;
 • De sus în jos, cu accent pe implicarea activă a populaţiei locale în procesul de planificare, luarea deciziilor şi implementare a strategiilor dezvoltare locală, astfel încât acestea să se plieze cât mai bine pe specificul problemelor cu care se confruntă comunitățile respective;
 • Bazată pe inovaţie şi experimentare, respectiv pe generarea de răspunsuri şi soluţii multiple, diverse şi creative la problemele existente în plan local, ca urmare a flexibilităţii planificării şi luării deciziilor din cadrul proceselor consultative;
 • Integrată şi multisectorială, scopul SDL fiind nu doar dezvoltarea economică a teritoriului, ci şi îmbunătăţirea situaţiei locuitorilor, din punct de vedere educaţional şi socio-profesional, precum şi consolidarea capacitătii instituţionale, prin intermediul pareteneriatelor create;
 • Partenerială – în sensul planificării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală, cu administrarea eficientă a resurselor locale, în vederea unei dezvoltări rurale durabile şi sustenabile, de către parteneriate public-private, denumite Grupuri de Acţiune Locale (GAL).

 

Unde se implementează LEADER?

Spaţiul eligibil LEADER este alcătuit din teritorii coerente şi omogene, având o populație cuprinsă între 10 000 – 100 000 de locuitori, fiind reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) – Comune şi UAT – Orașe / municipii mici (cu o populație de maximum 20 000 de locuitori). Suprafața totală eligibilă LEADER a ţării noastre este de 228 754 km2, cu o populație de 11 359 703 locuitori.

Cine sunt beneficiarii LEADER?

Strategiile de Dezvoltare Locală a teritoriilor LEADER pot fi planificate şi implementate de parteneriate public-private, alcătuite din: UAT-uri din spaţiul eligibil LEADER, reprezentanţi autorizaţi ai agenţilor economici , ai societăţii civile şi persoane fizice relevante, cu sediul / domiciliul în teritoriul vizat, precum şi reprezentanţi ai diferitelor entităţi provenite din afara spaţiului eligibil LEADER, care demonstrează interesul şi implicarea în dezvoltarea teritoriului. Reprezentanţii sectorului privat (inclusiv persoanele fizice) trebuie să reprezinte minim 51% din totalul membrilor, iar entităţile provenite din mediul urban trebuie să reprezinte maxim 25%, atât la nivelul parteneriatului, cât şi la nivel decizional (Consiliul Director şi Comitetul de Selecţie a proiectelor).

În urma selectării pentru finanţare a Strategiilor de Dezvoltare Locală propuse de către parteneriatele public-private, în cadrul PNDR 2014-2020, sub-măsura 19.2., acestea devin Grupuri de Acţiune Locală (GAL), fiind autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în vederea implementării strategiilor elaborate.

Cum funcţionează GAL-urile?

După elaborarea SDL-urilor şi selectarea acestora pentru finanţare de către MADR, prin PNDR-LEADER, GAL-urile sunt responsabile de implementarea eficientă a acestora, în limitele bugetului alocat, având următoarele atribuţii specifice:

 • Animarea teritoriului, constând în acţiuni de informare, promovare a acţiunilor GAL, precum şi consolidare a competenţelor actorilor locali de accesare şi management eficient al proiectelor;
 • Pregătirea documentelor din pachetele de finanţare (ghiduri şi anexe), asigurând coerenţa acestora cu măsurile de finanţare propuse în SDL;
 • Conceperea unei proceduri de selecţie transparentă şi nediscriminatorie, cu evitarea conflictelor de interese;
 • Publicarea de cereri de propuneri de proiecte sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, stabilind prioritatea operaţiunilor în funcți de contribuția adusă obiectivelor SDL;
 • Acordarea de informaţii suplimentare şi sprijin entităţilor din teritoriu în vederea elaborării proiectelor;
 • Primirea şi evaluarea de către GAL a proiectelor depuse de către entităţile interesate;
 • Evaluarea contestaţiilor şi finanţarea proiectelor aprobate;
 • Monitorizarea implementării proiectelor, justificarea chestuielilor şi pătrarea documentelor aferente proiectelor implementate;
 • Primirea şi verificarea conformităţii cererilor de plată depuse de către beneficiari;
 • Monitorizarea şi evaluarea implementării eficiente a strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.

  Baraganse.ro respecta confidentialitatea fiecarui vizitator, fiind constienti de importanta acestui lucru. Asociatia Grup de Actiune Locala "Baraganul de Sud- Est", cu sediul in localitatea Stefan cel Mare, str. Scolii nr. 32A, jud. Calarasi, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor potrivit incheierii civile din 25.08.2010, pronuntata de Judecatoria Calarasi in dosarul nr. 5560/ 202/ 2010, e-mail: galbaragan@baraganse.ro, va administra in conditii de siguranta, datele personale pe care ni le furnizati despre dvs.

Acest site Web folosește module de tip cookie. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Citeste mai mult